Make your own free website on Tripod.com

Infrastruktur & Kemudahan Yang Disediakan

KKPB dilengkapi dengan kemudahan 3 buah bilik kuliah, 2 buah makmal komputer, bengkel, sebuah pejabat pentadbiran dan bilik pensyarah. Selain itu, KKPB juga mempunyai kemudahan pengangkutan iaitu sebuah coaster dan kereta Proton Wira